Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

แผนกวิชาช่างทองหลวง
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาควิชาปริญญาตรี

สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทำต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๐ (SAR)
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559 - 2563)
เอกสารดาวโหลด สถานศึกษารางวัลพระราชทาน


วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ/b>
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะอุปนายกสมาคมเครื่องประดับอัญมณี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า สมาคมช่างทองไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/b>
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ เพื่อเตียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขอแสดงความยินดีกับผลงานการแข่งขันสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานศึกษาตามรอยพรยุคลบาท จัดพิธีน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชาร ตำแหน่ง ครู
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-29 09:00:28 78 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และวัน เวลา สถานที่ การสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-26 13:54:42 73 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการตำแหน่งครู
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-13 12:52:20 116 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
เมื่อ : 2018-11-02 11:40:02 125 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรมถนะลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-10-31 16:02:27 118 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 2018-10-24 13:46:10 200 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
เมื่อ : 2018-10-24 13:19:38 171 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-10-22 16:06:00 236 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนังการราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
เมื่อ : 2018-10-17 08:44:19 174 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
เมื่อ : 2018-10-08 13:56:29 214 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2/2561)
เมื่อ : 2018-09-18 17:11:22 280 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เมื่อ : 2018-07-13 12:08:44 411 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และกำหนดการรายงานตัว
เมื่อ : 2018-07-05 14:37:54 294 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-13 08:50:10 16
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะอุปนายกสมาคมเครื่องประดับอัญมณี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า สมาคมช่างทองไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:36:58 31
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ เพื่อเตียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:28:51 26
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขอแสดงความยินดีกับผลงานการแข่งขันสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:23:17 22
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานศึกษาตามรอยพรยุคลบาท จัดพิธีน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 09:50:55 41
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-27 13:42:06 61
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกท่าน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-15 16:28:03 94
14 พฤศจิกายน 2561 นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ และ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-14 14:20:29 93
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-13 13:33:25 75
24 ตุลาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศมาเลเซีย พณฯท่าน ดร.มหาธีร์ บิน มูฮัมหมัดพร้อมภริยาโดยมี พณฯท่านนายกรัฐมตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพร้อมภริยาให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-25 10:55:47 123
23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท สอศ.ร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีน้อมรำลึกวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๑๐๘ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-24 09:49:35 99
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พิธีถวายพานพุ่มราชการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-18 09:57:23 112
17 ตุลาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงลงนามความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาสาขาเครื่องประดับอัญมณีร่วมกับ วิทยาลัยซานตง โปลีเทคนิค เมืองจีหนิง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-17 13:24:17 104

ทั้งหมดนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงสถิติ
เยี่ยมชม
2352617  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.973321 sec.