Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๘ (SAR)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่!!


กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561


วันที่ 8-9 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมฯในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ (2 เมษายน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต26 มีนาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมงานประชุมทางวิชาการและนวตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่๑ นำเสนอในรูปแบบการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-10 20:39:47 33
วันที่ 8-9 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมฯในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-09 20:39:20 23
วันที่ 8 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-09 20:34:55 19
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ (2 เมษายน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-01 22:52:44 50
26 มีนาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมงานประชุมทางวิชาการและนวตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่๑ นำเสนอในรูปแบบการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-28 12:01:46 75
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-21 16:48:13 97
วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนในกลุ่มพระราชานุเคราะห์รวม๘แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงโขน ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงพระราชทานโล่ เข็มพระนามาภิไธยย่อ สธ.แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง๘แห่งรวมทั้งกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-13 09:03:45 116
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการอบรมนายหมู่และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-28 09:34:35 133
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานสุดยอดนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯหัตถศิลป์ การสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำหัตถกรรมเครื่องเงินสกุลช่างเมืองสุรินทร์ ตลอดจนผลงานของนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(งานอุทยาน ร.๒)อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-06 11:04:32 164
กาญจนาภิกเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Goldsmith Games 2017
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-06 10:42:26 156
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงพระ ใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-23 14:21:54 154
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-17 15:09:14 139
13 มกราคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหาครและสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-15 09:19:53 127

ทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-04-04 09:38:19 56 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-21 10:36:45 97 0
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี (โปรแกรมการเรียนที่ 1 , 2)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-13 09:16:10 97 0
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-01-19 23:24:54 165 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
เมื่อ : 2017-11-10 15:57:51 258 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการ
เมื่อ : 2017-11-07 10:53:56 287 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครู
เมื่อ : 2017-11-02 13:56:18 255 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั้วไป
เมื่อ : 2017-10-10 15:47:13 340 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
เมื่อ : 2017-07-05 14:44:49 414 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 รอบที่ 2
เมื่อ : 2017-06-27 17:26:12 478 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (Admissions)
เมื่อ : 2017-06-27 17:21:03 445 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Adissions) ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-06-23 16:16:57 382 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-04-25 15:36:24 434 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมดผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


สถิติ
เยี่ยมชม
2151844  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.935868 sec.