Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
•

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๘ (SAR)วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง


วันที่ 28 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท


กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-12 11:04:28 60
วันที่ 28 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:40:27 45
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:31:32 75
วันที่ 7 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-07 17:01:58 132
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดแสดงการสาธิตการทำเครื่องทองโบราณ เพื่อต้อนรับ นายเหวียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-29 16:13:53 123
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงานพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งประกวดการจัดทำพานไหว้ครู ได้รับรางวัลเกียรติยศ ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-29 11:07:58 147
วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-23 15:34:17 79
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-15 17:46:32 102
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯโครงการ one college one product
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-10 17:09:51 81
กาญจนาภิเษกงิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ โครงการคลังช่างทองหลวง จัดจำหน่ายเครื่องมือสำหรับงานช่างทองหลวงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-10 15:12:05 55
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาช่างทองหลวง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๕๘ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-08 09:06:49 91
๒๗-๒๘กรกฎาคม๒๕๖๐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงให้การต้อนรับคณะลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี นครปฐม ในกิจกรรมการทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-27 13:11:03 72
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ส มเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-27 12:51:04 108

ทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั้วไป
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-10-10 15:47:13 42 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-07-05 14:44:49 191 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 รอบที่ 2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-27 17:26:12 277 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (Admissions)
เมื่อ : 2017-06-27 17:21:03 259 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Adissions) ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-06-23 16:16:57 213 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-04-25 15:36:24 266 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
เมื่อ : 2017-04-21 11:16:48 311 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
เมื่อ : 2017-04-11 15:48:09 331 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-04-06 08:30:41 433 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เทียบรายวิชา(หลักสูตร 2 ปี) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อ : 2017-03-23 14:23:25 417 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อ : 2017-03-21 10:03:51 420 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อ : 2017-03-14 11:57:59 425 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมเรียนที่ 1,2 (รอบที่ 1) สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อ : 2017-03-14 10:44:48 320 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมดผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


สถิติ
เยี่ยมชม
2021242  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.977167 sec.