Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๐ (SAR)
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559 - 2563)
แบบฟอร์มโครงการประจำปี 2562 และเอกสารประการจัดทำโครงการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย - จีน ในสาขาวิชาชีพใหม่รองรับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สนองนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบี่ยงเศรษฐกิจ และนโยบาย One Belt One Road


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-15 08:41:04 30
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-14 08:58:17 36
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย - จีน ในสาขาวิชาชีพใหม่รองรับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สนองนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบี่ยงเศรษฐกิจ และนโยบาย One Belt One Road
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-08 09:25:06 72
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบแนวทางการพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-03 08:42:22 51
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-26 08:48:55 84
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการปลูกป่าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยชมรมวิชาชีพช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-26 08:41:22 83
คณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-24 21:36:06 90
เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-17 09:54:34 90
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูง สอศ. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-22 15:13:01 122
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-20 14:20:11 118
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ (อ.กรอ.อศ) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:37:28 110
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลำรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:21:49 126
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:20:44 95

ทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-07-13 12:08:44 174 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และกำหนดการรายงานตัว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-07-05 14:37:54 135 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และกำหนดการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-07-05 09:56:19 155 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ
เมื่อ : 2018-06-29 14:28:49 224 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 และ 2 (รอบที่ 2)
เมื่อ : 2018-06-27 08:37:24 132 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครั้งที่ 1/2561)
เมื่อ : 2018-06-12 10:16:49 306 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เมื่อ : 2018-05-18 18:00:15 169 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-04-04 09:38:19 230 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-03-21 10:36:45 296 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี (โปรแกรมการเรียนที่ 1 , 2)
เมื่อ : 2018-03-13 09:16:10 302 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-01-19 23:24:54 370 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
เมื่อ : 2017-11-10 15:57:51 475 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการ
เมื่อ : 2017-11-07 10:53:56 477 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมดผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


สถิติ
เยี่ยมชม
2258385  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.956925 sec.