Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
• (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๘ (SAR)13 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

>
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
13 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-13 12:41:42 8
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-12 22:06:05 55
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเครือข่าย UNEVOC จำนวน 18 ประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาดูงาน ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-06 08:51:51 37
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเครือข่าย UNEVOC จำนวน 18 ประเทศ ในการศึกษาดูงาน ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-29 10:33:14 65
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อวางแผน และพัฒนามาตรฐานการจัดทวิภาคี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-16 10:22:40 77
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทอง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-15 09:57:09 95
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 10:00:58 220
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดงานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากกาญจนาภเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 09:43:08 101
นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับเกียรติบัตรจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ที่โดดเด่นประสบความสำเร็จในด้านการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 09:18:50 59
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองของอำเภอพุทธมณฑล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-27 15:48:45 125
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-12 11:04:28 169
วันที่ 28 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:40:27 107
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:31:32 131

ทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-10 15:57:51 101 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-07 10:53:56 159 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครู
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-02 13:56:18 139 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั้วไป
เมื่อ : 2017-10-10 15:47:13 196 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
เมื่อ : 2017-07-05 14:44:49 259 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 รอบที่ 2
เมื่อ : 2017-06-27 17:26:12 336 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (Admissions)
เมื่อ : 2017-06-27 17:21:03 318 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Adissions) ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-06-23 16:16:57 263 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-04-25 15:36:24 327 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
เมื่อ : 2017-04-21 11:16:48 380 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
เมื่อ : 2017-04-11 15:48:09 408 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-04-06 08:30:41 506 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เทียบรายวิชา(หลักสูตร 2 ปี) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อ : 2017-03-23 14:23:25 483 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมดผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


สถิติ
เยี่ยมชม
2069094  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.726759 sec.