Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

แผนกวิชาช่างทองหลวง
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาควิชาปริญญาตรี

สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทำต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๐ (SAR)
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559 - 2563)
เอกสารดาวโหลด สถานศึกษารางวัลพระราชทาน


วันที่ 7 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 'พจนานุกรม ภาษาอิ้วเมี่ยน-อังกฤษ-ไทย' เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day' ประจำปีการศึกษา 2561
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคารตั้งสินอุปถัมภ์ 2)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-02-04 16:17:24 18 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-02-01 09:58:25 38 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-01-24 14:48:54 52 0
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อเครื่องทำต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2019-01-18 14:52:35 44 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชาร ตำแหน่ง ครู
เมื่อ : 2018-11-29 09:00:28 178 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และวัน เวลา สถานที่ การสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
เมื่อ : 2018-11-26 13:54:42 165 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการตำแหน่งครู
เมื่อ : 2018-11-13 12:52:20 199 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
เมื่อ : 2018-11-02 11:40:02 213 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรมถนะลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-10-31 16:02:27 203 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 2018-10-24 13:46:10 287 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
เมื่อ : 2018-10-24 13:19:38 242 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-10-22 16:06:00 341 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนังการราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
เมื่อ : 2018-10-17 08:44:19 245 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 7 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 'พจนานุกรม ภาษาอิ้วเมี่ยน-อังกฤษ-ไทย' เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-08 09:58:51 105
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day' ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 10:57:50 167
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 10:52:48 186
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 09:12:30 105
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-13 08:50:10 78
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะอุปนายกสมาคมเครื่องประดับอัญมณี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า สมาคมช่างทองไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:36:58 86
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ เพื่อเตียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:28:51 96
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขอแสดงความยินดีกับผลงานการแข่งขันสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:23:17 98
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานศึกษาตามรอยพรยุคลบาท จัดพิธีน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 09:50:55 105
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-27 13:42:06 127
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกท่าน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-15 16:28:03 153
14 พฤศจิกายน 2561 นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ และ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-14 14:20:29 157
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-13 13:33:25 138

ทั้งหมดนายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงสถิติ
เยี่ยมชม
2396909  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 1.018036 sec.