กิจกรรม


เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

เรื่อง ประกาศเผยแพร่เอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานวิดีทัรศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่เอกสารเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิงกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิงกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานวีดิทัศน์ 

ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง