Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ พรอนันต์ ภักดีบุญ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าร่วม อบรมเรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ' หลักสูตรหลักประจำ' รุ่นที่ 2/2561 'เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์' ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-30 11:07:40 171
วันที่ 7 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 'พจนานุกรม ภาษาอิ้วเมี่ยน-อังกฤษ-ไทย' เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-08 09:58:51 313
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day' ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 10:57:50 373
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-25 10:52:48 423
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-18 09:12:30 232
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-13 08:50:10 198
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะอุปนายกสมาคมเครื่องประดับอัญมณี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า สมาคมช่างทองไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเพื่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:36:58 219
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ เพื่อเตียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:28:51 212
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขอแสดงความยินดีกับผลงานการแข่งขันสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-07 10:23:17 227
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานศึกษาตามรอยพรยุคลบาท จัดพิธีน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-12-04 09:50:55 237
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-27 13:42:06 288
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกท่าน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-15 16:28:03 276
14 พฤศจิกายน 2561 นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ และ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-14 14:20:29 296
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-13 13:33:25 278
24 ตุลาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศมาเลเซีย พณฯท่าน ดร.มหาธีร์ บิน มูฮัมหมัดพร้อมภริยาโดยมี พณฯท่านนายกรัฐมตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพร้อมภริยาให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-25 10:55:47 276
23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท สอศ.ร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีน้อมรำลึกวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๑๐๘ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-24 09:49:35 230
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พิธีถวายพานพุ่มราชการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-18 09:57:23 263
17 ตุลาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงลงนามความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาสาขาเครื่องประดับอัญมณีร่วมกับ วิทยาลัยซานตง โปลีเทคนิค เมืองจีหนิง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-17 13:24:17 355
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-12 10:01:50 272
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-19 09:28:04 337
กำลังแสดงหน้า 1/10
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.864735 sec.