Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-19 09:28:04 55
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม 'ม่วงเทพรัตน์ร่วมช่อ' โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามปรัชญาของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง การประกวดดาว - เดือน วิทยาลัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-11 09:22:17 75
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน 'วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ' มุทิตาจิตเกษีณอายุราชการ ประจำปี 2561 แก่ผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู และบุคลากรของกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-31 16:28:52 70
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ปวช. และปวส. สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ภายใต้กรอบการดำเนินงาน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-28 10:29:21 71
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การตอนรับคณะผู้แทนจากกรมต่างประเทศ กรมอาชีวศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กาญจานาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-24 16:23:24 50
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-15 08:41:04 85
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-14 08:58:17 83
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย - จีน ในสาขาวิชาชีพใหม่รองรับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สนองนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบี่ยงเศรษฐกิจ และนโยบาย One Belt One Road
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-08 09:25:06 107
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบแนวทางการพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-03 08:42:22 78
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-26 08:48:55 110
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการปลูกป่าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยชมรมวิชาชีพช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-26 08:41:22 105
คณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-24 21:36:06 125
เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-17 09:54:34 120
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูง สอศ. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-22 15:13:01 153
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-20 14:20:11 146
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ (อ.กรอ.อศ) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:37:28 134
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลำรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:21:49 145
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:20:44 115
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ และคณะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 22:31:21 148
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมโครงการวันงดสูบบุหรี่ และต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-06 11:17:46 173
กำลังแสดงหน้า 1/9
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.829201 sec.