Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานสุดยอดนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯหัตถศิลป์ การสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำหัตถกรรมเครื่องเงินสกุลช่างเมืองสุรินทร์ ตลอดจนผลงานของนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(งานอุทยาน ร.๒)อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-06 11:04:32 71
กาญจนาภิกเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Goldsmith Games 2017
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-06 10:42:26 57
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงพระ ใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-23 14:21:54 77
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-17 15:09:14 66
13 มกราคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหาครและสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-15 09:19:53 49
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดนิทรรศการอาชีวศึกษา 'เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560'งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค ภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-08 17:07:58 67
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-25 16:06:53 46
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนเพื่อขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-25 16:00:55 47
13 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-13 12:41:42 77
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-12 22:06:05 161
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเครือข่าย UNEVOC จำนวน 18 ประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาดูงาน ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-06 08:51:51 82
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเครือข่าย UNEVOC จำนวน 18 ประเทศ ในการศึกษาดูงาน ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-29 10:33:14 104
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อวางแผน และพัฒนามาตรฐานการจัดทวิภาคี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-16 10:22:40 109
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทอง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-15 09:57:09 142
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 10:00:58 279
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดงานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากกาญจนาภเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 09:43:08 143
นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับเกียรติบัตรจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ที่โดดเด่นประสบความสำเร็จในด้านการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 09:18:50 82
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองของอำเภอพุทธมณฑล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-27 15:48:45 158
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-12 11:04:28 205
วันที่ 28 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:40:27 132
กำลังแสดงหน้า 1/7
<<
1
2
3
4
5
6
7
->
>>

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.823319 sec.