Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อวางแผน และพัฒนามาตรฐานการจัดทวิภาคี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-16 10:22:40 39
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทอง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-15 09:57:09 50
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 10:00:58 173
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดงานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากกาญจนาภเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 09:43:08 79
นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับเกียรติบัตรจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ที่โดดเด่นประสบความสำเร็จในด้านการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-11-07 09:18:50 35
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองของอำเภอพุทธมณฑล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-27 15:48:45 103
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-12 11:04:28 146
วันที่ 28 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:40:27 87
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-05 16:31:32 110
วันที่ 7 กันยายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-07 17:01:58 151
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดแสดงการสาธิตการทำเครื่องทองโบราณ เพื่อต้อนรับ นายเหวียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-29 16:13:53 147
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงานพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งประกวดการจัดทำพานไหว้ครู ได้รับรางวัลเกียรติยศ ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-29 11:07:58 177
วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-23 15:34:17 112
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-15 17:46:32 131
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯโครงการ one college one product
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-10 17:09:51 109
กาญจนาภิเษกงิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ โครงการคลังช่างทองหลวง จัดจำหน่ายเครื่องมือสำหรับงานช่างทองหลวงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-10 15:12:05 71
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาช่างทองหลวง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๕๘ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-08-08 09:06:49 109
๒๗-๒๘กรกฎาคม๒๕๖๐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงให้การต้อนรับคณะลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี นครปฐม ในกิจกรรมการทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-27 13:11:03 86
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ส มเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-27 12:51:04 124
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฏาคม 2560 ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร ศาลายา 1 - 2 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-07-25 09:22:08 97
กำลังแสดงหน้า 1/7
<<
1
2
3
4
5
6
7
->
>>

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.900624 sec.