ติดต่อเรา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  (ในพระบรมมหาราชวัง)  

ในพระบรมมหาราชวัง ถนนเขื่อนขันธ์นิเวศน์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์-โทรสาร   0-22218791,  0-22245053 

 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  (ศาลายา)
299/1 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-24313611

 

+++แบบฟอร์มติดต่อวิทยาลัย+++