ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

 

 

 

ตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง