Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครั้งที่ 1/2561)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-06-12 10:16:49 77 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-05-18 18:00:15 69 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-04-04 09:38:19 146 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-21 10:36:45 200 0
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี (โปรแกรมการเรียนที่ 1 , 2)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-13 09:16:10 186 0
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-01-19 23:24:54 265 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-10 15:57:51 351 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-07 10:53:56 371 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครู
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-02 13:56:18 337 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั้วไป
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-10-10 15:47:13 417 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-07-05 14:44:49 505 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 รอบที่ 2
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-27 17:26:12 565 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (Admissions)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-27 17:21:03 528 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Adissions) ประจำปี 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-06-23 16:16:57 451 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-04-25 15:36:24 503 0
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-04-21 11:16:48 579 0
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-04-11 15:48:09 572 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-04-06 08:30:41 690 0
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เทียบรายวิชา(หลักสูตร 2 ปี) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-03-23 14:23:25 663 0
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-03-21 10:03:51 607 0
กำลังแสดงหน้า 1/7
<<
1
2
3
4
5
6
7
->
>>

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.866929 sec.