โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมสู่การจัดทำชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรภายนอก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรม นำไปสู่การจัดทำชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ