กระดานข่าว

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2553 เวลา 16.00 น. ภาควิชาช่างทองหลวงเชิญร่วมงานสังสรรค์แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2552 ณ.ห้องประชุมใหญ๋กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง