กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับภาค ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ