คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสวัสดีปีใหม่ ดร.เพิ่มสุข นิติสิงห์ อดีตผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในวันที่ 14 มกราคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ