คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสวัสดีปีใหม่ ดร.เพิ่มสุข นิติสิงห์ อดีตผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในวันที่ 14 มกราคม 2564

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ