กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเครื่องประดับนักศึกษา อาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอศิลป์รัตนธัชมุณี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ