กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเครื่องประดับนักศึกษา อาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอศิลป์รัตนธัชมุณี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ