คณะครู อาจารย์และนักเรียน ชมรมวิชาชีพช่างทองหลวง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ มีการจัดกิจกรรม โครงการช่างทองหลวงร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid - 19) วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ