คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูบูรพาจารย์

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ