คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดโครงการประณีตศิลป์เพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานการประกวดประณีตศิลป์ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๒ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ