โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามกรอบแนวการพัฒนากำลังคนรายกลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ