โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามกรอบแนวการพัฒนากำลังคนรายกลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ