29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ พรอนันต์ ภักดีบุญ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าร่วม อบรมเรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ' หลักสูตรหลักประจำ' รุ่นที่ 2/2561 'เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์' ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ