29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ พรอนันต์ ภักดีบุญ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าร่วม อบรมเรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ' หลักสูตรหลักประจำ' รุ่นที่ 2/2561 'เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์' ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ