คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ชมรมลูกเสือวิสามัญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (สืบสาน รักษา ต่อยอด) วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ