กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีเปิดตัวการใช้งานแอปพลิเคชั่น “ช่างอาชีวะ” ภายใต้กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ