นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกงสุลประเทศอาร์เมเนีย เข้าเยี่ยมชมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2564

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ