คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ