คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๑

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ