๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ช่างทองจิตอาสา พัฒนาชุมชนและหอพักที่อยู่อาศัย นักเรียนทวิภาคี สังกัด บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมกันทำความดีให้กับสังคม ส่วนรวมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ