ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือ MTS Gold ร่วมผลิตกำลังคนธุรกิจอัญมณีประเภททองคำ สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อมีงานทำ 17 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการพรอนันต์ ภักดีบุญ ได้ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัญยศิริ บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เพื่อร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานทองคำรูปพรรณ

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ