วันที่ 7 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ 'พจนานุกรม ภาษาอิ้วเมี่ยน-อังกฤษ-ไทย' เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ