ภาพการร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสประกาศให้'ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและผลิตผ้าไหมทอมือแห่งเอเซีย วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ติชม

สร้างโดย :


THANOMSAK

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ