วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม #โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2567 📍 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ