วันพฤหัสดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง มอบหมาย นายมงคล สาระพางค์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคณะครูแผนกเครื่องประดับอัญมณี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ อาชีพช่างเครื่องประดับอัญมณี (แต่งประกอบตัวเรือน) ระดับ 1 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน) ระดับ 1 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ