บรรยากาศในการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ #ระบบทวิภาคี 💻 (ผ่านช่องทาง Online) 📅 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ⏰ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. #การศึกษาระบบทวิภาคี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง #โรงเรียนในโรงงาน #อาชีวะ #หลักสูตรการมีงานทำ #มีรายได้ระหว่างเรียน งานทวิภาคีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ