วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ครูสมคิด ดวงเงิน ครูศิลป์ของแผ่นดิน และคณะวิทยากร ผู้ถ่ายถอดองค์ความรู้ และผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ช้อนทองลงหิน ภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญา ช่างเครื่องเงินเครื่องทองโบราณ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ