วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมด้วย นายมงคล สาระพางค์ รองผู้อำนวยการ ฯ นางสำอางค์ ปินตาคำ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “นายอำเภอพาเข้าวัดวันธรรมสวนะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม 25267) ซึ่งกำหนดสถานที่ทำบุญหมุนเวียนทุกวัดในพื้นที่ ทุกวันพระเป็นประจำทุกเดือน โดยมี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญด้วยขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ