วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมงคล สาระพางค์ รองผู้อำนวยการฯ นางสำอางค์ ปินตาคำ รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร เข้าประชุมหาแนวทางการจัดการศึกษา ร่วมกันกับ โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม 🔹โรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี 🔹โรงเรียนราชประชานุเคราะห์58 จังหวัดนนทบุรี 🔹โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48 จังหวัดจันทบุรี 🔹โรงเรียนราชประชานุเคระห์45 จังหวัดกาญจนบุรี

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ