วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมด้วย นายมงคล สาระพางค์ รองผู้อำนวยการฯ นางสำอางค์ ปินตาคำ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 8/2566 (ครั้งที่3) ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 1

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ