วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมด้วย นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน) ครั้งที่1/2566 เพื่อดำเนินงานในการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัลย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ