วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับมอบนโยบายเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนโนบายสู่การปฎิบัติ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ