วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมด้วยนายมงคล สาระพางค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสถานประกอบการทั้ง 13 บริษัท ที่ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หารือแนวทางและนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งรายละเอียด ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง2

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ