โครงการเปิดบ้านช่างทอง สานพลังร่วมภาครัฐและเอกชน ผลิตและพัฒนากำลังคนช่างทองสมรรถนะสูง วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ