กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกับ ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคทรอรี่ จำกัด และคณะทำงาน จาก EEC ร่วมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคน ตอบสนองอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมกับ บริษัท KGK Jewellery Manufacturing (Thailand Limited) ในนิคมอุตหกรรมอัญธานี (Gemopolis) วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารตั้งสินอุปถัมป์ 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ