วันพุธที่ 8 มี.ค. 2566 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ