วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ให้ความอนุเคราะห์แต่งหน้า-ทำผม นายแบบ นางแบบ ที่แสดงผลงานเครื่องประดับนักเรียน นักศึกษา งาน 'สร้างสรรค์นวัตกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง' วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ