วันพุธที่ 1 มี.ค. 2566 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่6/2565 และการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร โครงการประเมินคัดเลือกสื่อการสอนและเทคนิคการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ