คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเข้าศึกษาดูงานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ