การประชุมหารือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหอการค้าต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ