'การยืนยันสิทธิ์มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา (โควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 ' วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม.2566 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ