กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 และหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานช่างแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ