วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 'กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565' ณ อาคารตั้งสินอุปถัมภ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ