วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ ห้องประชุม โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ