กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ ระดับ1) และหลักสูตรยกระดับช่างเครื่องประดับ (ช่างตำแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1) ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ